1. Właścicielem sklepu rowerowego centralbike.pl jest:

Centralbike Anna Kręgiel
ul. Piastowska 18/1u
48-300 Nysa
NIP:  7531438371
REGON: 531537789

dalej nazywana „Sprzedającym”.

2. Klientem sklepu centralbike.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w dalszej części nazywana „Klientem”.

3. Sklep przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu - 365 dni w roku.

4. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności drogą mailową (e-mail ze zmianą statusu zamówienia na potwierdzone wysłany na adres e-mail podany przez Klienta). Zamówienia z formą płatności "gotówka przy odbiorze" zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast te z formą płatności: przelew, raty, płatność online, w dniu zaksięgowania wpłaty lub kolejnym dniu roboczym.


5.
 Wybrany przez Klienta towar jest wysyłany kurierem, dostarczany transportem własnym sprzedającego lub odbierany osobiście - zgodnie z informacjami przekazywanymi przez sprzedającego na etapie prezentacji produktów lub wyborem klienta w opcjach dostawy


6. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest niezgodny z umową, pismo lub e-mail opisujący niezgodność oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązania prosimy przesłać na adres Sprzedającego lub e-mail: centralbikenysa@gmail.com


7.
 Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.


8.
 W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu maksymalnie 14 dni zwróci środki na wskazany przez klienta rachunek.


9.
 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


10.
 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


11.
 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


12.
 O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


13.
 Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie "regulamin skelpu" (https://centralbike.pl/content/6-regulamin-sklepu). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


14.
 Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 49 lub nowsza oraz Chrome wersja 54 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px oraz urządzeniach mobilnych. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: FireFox oraz Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu centralbike.pl, należy wyłączyć je wszystkie.


15.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


16.
 Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


17.
 Przedstawione w ofercie koszty transportu/dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie Polski. Istnieje możliwość dostawy pod dowolny adres poza Polską za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości przesyłki i adresu dostawy, a jej koszt ustalany indywidualnie przed złożeniem zamówienia.


18.
 Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub nieprawidłowej informacji o dostępności produktu u jednego z dostawców. W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego, wpłacone przez Klienta środki zwracane są w ciągu 48 godzin, w sposób zgodny ze sposobem ich wpłaty.